Pàgines

dimarts, 23 d’octubre de 2012

Activitats per la reeducació dislexies.

 • Rimes
 • Separar les paraules en síl·labes
 • Identificar les paraules que comencin pel mateix so
 • Identificar les paraules amb el mateix final, síl·laba o so
 • Habilitat per explicar els sons que formen part de les paraules
 • Manipular els sons de les paraules: dir una paraula sense un dels seus #sons.
 • Lletrejo oral de paraula
 • Escriptura de paraules
 • Lectura diària de textos breus, concordes amb el seu vocabulari
 • Augment de vocabulari amb la realització d'un diccionari
 • Incorporació de les noves paraules en oracions
 • Inclusió d'oracions en paràgrafs
 • Treballar els prefixos i els sufixos
 • Treballar les paraules derivades
 • Realitzar preguntes amb opcions de respostes (subratllar la paraula correcta, sí o no, etc.)
 • Augmentar la complexitat de les tasques. Per exemple, després de triar entre opcions, podrem preguntar i que responguin amb respostes breus, la informació de la qual estigui present en el text i, progressivament, exigir respostes més llargues i més elaborades.
 • Llevar les paraules clau d'un text i que el nen les dedueixi
 • Subratllar les paraules d'acord amb les consigna (substantius, verbs, adjectius, etc.)
 • Reconèixer el temps verbal
 • Parts dels textos separant-los en introducció, nus i desenllaç.
 • Exercicis de reconeixement de paraules sense lletrejar-les.
 • Completar paraules a les quals els falten lletres.

Descarregar document

vist a : http://aulapropuestaeducativa.blogspot.com.es