Pàgines

divendres, 2 de novembre de 2012

Estructurar frases

Taula-esquema amb imatges i pictogrames on l’alumne haurà d'estructurar i concordar correctament diferents frases amb la preposició “AMB”.
L’estructura de les frases que es treballa és la següent:
SUBJECTE (singular o plural) + VERB + prep. AMB + OBJECTE